Felsefemiz

7f296af047d6a3bd04b40132cf06e44f

AC&CA olarak, bir dili gerçekten öğrenmenin, bu dili “ders olarak ezberlemekle” değil, sosyal koşullar içinde konuşarak ve dinleyerek gerçekleşebileceğine inanıyoruz.

Bu doğrultuda felsefemiz;

 • Derslerde “İletişim için Öğrenmek, Öğrenmek için İletişim” felsefesini uygulamaya,
 • Öğrenme isteği ve motivasyonunu arttırırken dile ait kültürel öğelerden de yararlanmaya,
 • Bireyin, kendi yeteneklerine yönelik farkındalığını arttırarak, kişisel gelişim hedefleri doğrultusunda kalıcı bilgiye ulaşmasını sağlamaya ve,
 • Hayal gücü ve yaratıcılığı, sanatsal aktivitelerle pekiştirerek duygusal gelişimi desteklemeye dayanıyor.

Bu eğitim anlayışını, öğrencilerimize aktarabilmek için temel olarak şu metotları kullanıyoruz:

 • Approche Actionnelle (İletişimsel-Tümdengelim Yaklaşımı)
 • Bireysel farklılıklar, ilgi ve ihtiyaçlar gözetilerek belirlenen gelişim hedefleri doğrultusunda hazırlanan bireysel ve grup çalışmaları
 • Güncel eğitim teknolojileri etkin kullanılarak hazırlanan ve öğrenci ihtiyaçlarına göre tasarlanan birebir dersler, en fazla altı kişiden oluşan grup çalışmaları, atölyeler, online ve evde destek çalışmaları
 • Öğrenci ve veli ile sürekli iletişimde kalınarak, değişen ihtiyaçlara göre sürekli düzenlenen çalışma programları

Yabancı dil eğitiminde, AC&CA’nın temel hedefleri;

 • Öğrencinin dilin detaylarına ( Dinleme-Anlama, Okuma- Anlama, Sözlü-Yazılı ifade becerileri) hâkim olmasını sağlamak,
 • Avrupa ortak dil çerçevesi kriterlerine bağlı 4 seviyeye (A1-A2-B1-B2) uygun öğrenim aşamalarını dört beceride (Okuma – Yazma – Konuşma – Dinleme) kazandırmak,
 • Öğrencileri yabancı dil diploma sınavlarına (DELF, DALF, TOEFL, vs.) hazırlamak,
 • Öğrencinin akademik başarısını yakından takip ederek,aile üzerindeki “sınav kaygısı” kökenli baskı / stresi kaldırmak ve bu sayede,
 • Anne-baba-çocuk iletişimini güçlendirmek üzerine kuruluyor.